Yağız GÜL

Jeoloji Mühendisi

Etiket: altın

Generation and Assessment of Intrusion Related Pb-Zn and Au Targets in Muğla Province

ÖZET Muğla ili çevresinde intrüzyon bağlantılı mineralizasyonları tespit etmek her ne kadar zor görünse de, özellike Bodrum yarımadası bu tip formasyonlar için oldukça uygundur. Çalışma kapsamında Muğla sınırları içerisinde bir çok saha dikkatle incelenmiş olup, Bodrum Yarımadası üzerinde oldukça ilginç mineralizasyonlar tespit edilmiştir. Epitermal ve Skarn tipi mineralizasyonlara ev sahipliği yapan, ve muhtemel bir porfiri