Yağız GÜL

Jeoloji Mühendisi

Etiket: türkiye

Overview of the Karst Areas in Turkey

1.INTRODUCTION Some rocks, such as limestone, gypsum, and halite, dissolve when encountered with carbon dioxide-rich fluids, and the morphological formations of these dissolved rocks on the earth are called karst. In addition, the ensemble of shapes formed by the Karstification is called “Karst Topography” (Ford and Williams, 2013). The main factors affecting the formation of

Generation and Assessment of Intrusion Related Pb-Zn and Au Targets in Muğla Province

ÖZET Muğla ili çevresinde intrüzyon bağlantılı mineralizasyonları tespit etmek her ne kadar zor görünse de, özellike Bodrum yarımadası bu tip formasyonlar için oldukça uygundur. Çalışma kapsamında Muğla sınırları içerisinde bir çok saha dikkatle incelenmiş olup, Bodrum Yarımadası üzerinde oldukça ilginç mineralizasyonlar tespit edilmiştir. Epitermal ve Skarn tipi mineralizasyonlara ev sahipliği yapan, ve muhtemel bir porfiri